Modele teste

Pentru a vă evalua posibilitatea de a face față cu succes unui examen Cambridge, puteți descărca și rezolva subiecte corespunzătoare nivelurilor FCE (B2), CAE (C1) și CPE (C2) la adresele de mai jos:

B2 – First for schools – FCE
C1 – Advanced – CAE
C2 – Proficiency – CPE

Modele de teste pentru KET for schools și PET for schools – structura 2020 – găsiți pe pagina dedicată acestui subiect în secțiunea INFORMAȚII UTILE.

La aceste adrese găsiți și explicații cu privire la

• durata probelor
• căte părți are fiecare probă
• numărul de puncte pentru fiecare răspuns corect pentru fiecare parte
• tipul de item testat în fiecare parte
• cât la sută din nota finală reprezintă fiecare probă

Detalii despre examenul IELTS și modele de subiecte pentru probele specifice acestui examen puteți găsi la această adresă – IELTS.