Procedură înscriere prin școală

Elevii care doresc să se înscrie la un examen Cambridge trebuie să lectureze și să completeze documentul Termeni și condiții atașat sau poate fi solicitat de la profesorul de limbă engleză al clasei – termeni_si_conditii_NOU_block_entries.

Formularul se completează astfel:

  • Sesiunea – se va menționa sesiunea de examen pentru care elevul optează – ex: PET for schools, noiembrie 2019
  • Nume – numele complet al elevului, care va apărea pe certificatul eliberat în urma susținerii examenului
    Semnătura
    • Semnătura elevului, în cazul în care elevul are 18 ani la data înscrierii
    • Semnătura unui părinte / tutore legal, în cazul unui elev care, la data înscrierii, nu are 18 ani
  • Data – se menționează ziua în care se face înscrierea

Pe lângă formularul menționat mai sus, este nevoie de următoarele date:

• data de naștere a candidatului
• un număr de telefon la care candidatul să poată fi contactat pentru eventuale informații
• o adresă de mail unde candidatului să îi fie trimise informații privind examenul

*Elevii din clasele cu predare INTENSIVĂ a limbii engleze care se înscriu pentru examenul CAE prin British Council – doar CAE – beneficiază de o reducere de 10% din taxa de înscriere la înscrierea prin școală daca aduc, pe lângă documentele menționate mai sus, o adeverință de la secretariatul scolii care sa certifice faptul ca sunt elevi într-o clasă cu predare intensivă a limbii engleze. Înscrierea prin școală la oricare dintre examenele Cambridge se face fără taxe suplimentare.

Formularul completat, datele suplimentare menționate mai sus și taxa de examen corespunzătoare vor fi preluate de către profesorii de la clasă – prof. Alina Crăciun, prof. Roxana Diaconița, prof. Lotus Havârneanu și prof. Ana Maria Tudosă – sau pot fi predate direct coordonatorului Centrului de pregătire Cambridge – prof. Anda Boțoiu.

Un tabel centralizat cu toate datele elevilor candidați, formularele de înscriere și taxele de examen vor ajunge la sediul British Council Iași, iar elevii vor primi un email de confirmare a încheierii înscrierii prin școală din partea coordonatorului Centrului de pregătire Cambridge.

Conform informațiilor din documentul Termeni și condiții, British Council va trimite candidatilor informatii ce cuprind locatia unde urmeaza a se sustine examenul, data si programul examenului cat mai devreme posibil.

IMPORTANT – Este responsabilitatea dumneavoastra sa contactati British Council Iasi, telefon 0232-316 159, in cazul in care nu ati primit aceste informatii cu cel putin 7 zile inainte inceperii perioadei permise pentru Speaking.